Warning: A non-numeric value encountered in /home/amb/ftp/www.adler.edu.pl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5467
Gdańsk 58 308 47 77, Gdynia 58 661 45 55

Kursy i szkolenia dla firm i instytucji

Szkoły Adler oferują prowadzenie szkoleń i audytów językowych dla firm i instytucji w zakresie języka niemieckiego, zarówno w formie regularnych kursów ogólnego języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania jak i w postaci specjalistycznych zajęć, warsztatów czy seminariów poświęconych szczegółowym zagadnieniom branżowym.

Szkolenia dla firm najczęściej odbywają się w siedzibie klienta, lecz mogą także mieć miejsce w siedziebach szkół Adler.

Formy i tematyka szkoleń

Formy szkoleń

Szkoły Języka Niemieckiego Adler oferują następujące formy szkoleń językowych:

 • kursy regularne, długofalowe zajęcia dydaktyczne o zróżnicowanym stopniu intensywności (np. zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut). Zajęcia te odbywają się w grupach od kilku do kilkunastu osób
 • kursy intensywne, o zwiększonej częstotliwości zajęć (np. 4 razy w tygodniu po 90 minut)
 • szkolenia indywidualne, jeden nauczyciel szkoli jednego lub maksymalnie dwóch słuchaczy. Ten typ zajęć polecamy szczególnie osobom, którym kalendarz obowiązków nie pozwala na uczestnictwo w innych formach szkolenia – menedżerom, handlowcom, kadrze kierowniczej
 • szkolenia wyjazdowe – intensywne zajęcia od 1-2 dniowych (weekendowych) do 7-10 dniowych.
 • jedno lub kilkudniowe seminaria i warsztaty specjalistyczne poświęcone wybranym formom praktycznego języka (np. negocjacje czy redagowanie pism)

Tematyka szkoleń

Nauka ogólnego języka niemieckiego

Prowadzi do kształcenia ogólnych umiejętności językowych obejmujących sprawne posługiwanie się językiem niemieckim w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Znajomość języka ogólnego daje podstawę do skutecznego porozumiewania się.

Szkoły Adler kładą nacisk na równomierne podnoszenie umiejętności w zakresie posługiwania się różnorodnymi stylami wypowiedzi pisemnej i ustnej w typowych sytuacjach towarzyskich i służbowych, szczególnie rozumienia ze słuchu i mówienia.

Szkolenie specjalistyczne

Zakres szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez szkoły Adler jest bardzo szeroki i związany ze specyfiką zawodową osób w nich uczestniczących. Główne elementy kształcenia obejmują przykładowo: umiejętność prezentacji, wystąpień i prowadzenia zebrań w języku niemieckim, odbywania rozmów telefonicznych, prowadzenia negocjacji, procedury związane z zatrudnianiem pracowników (podania o pracę, listy motywacyjne, referencje), język marketingu, promocji, reklamy, finansów, księgowości i wiele innych.

Egzaminy językowe

W ramach szkoleń dla firm słuchacze mogą być przygotowywani do egzaminów certyfikatowych (najczęściej są to ZD – Zertifikat Deutsch lub Zertifikat C1) lub też specjalistycznych egzaminów zawodowych (np. Zertifikat Deutsch für den Beruf).

Jak zorganizować szkolenie

Punktem wyjścia dla zorganizowania szkolenia z języka niemieckiego w Państwa firmie jest kontakt z wybranym biurem Szkół Adler w celu umówienia się na wstępne spotkanie. Na spotkaniu tym przedstawiciel wybranej Szkoły Adler będzie mógł zapoznać się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami. Na podstawie tej rozmowy zostanie przygotowany program nauczania, a w finalnej fazie ustalone będą terminy zajęć oraz podpisana umowa o współpracy.

Co zawiera cena szkolenia?

 • przeprowadzenie analizy potrzeb Państwa firmy
 • przeprowadzenie testów diagnostycznych i rozmów kwalifikacyjnych
 • autorskie opracowanie programu nauczania
 • podręczniki i dodatkowe materiały na własność słuchaczy
 • proces nauczania
 • stały nadzór merytoryczny nad realizacją programu
 • testy sprawdzające w trakcie i na zakończenie szkolenia
 • sprawozdanie dla kierownictwa Państwa firmy

Skontaktuj się z nami!