Warning: A non-numeric value encountered in /home/amb/ftp/www.adler.edu.pl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5467
Gdańsk 58 308 47 77, Gdynia 58 661 45 55

Kursy niemieckiego dla pielęgniarek

Program kursu języka niemieckiego dla pielęgniarek obejmuje opanowanie specyficznego słownictwa medycznego, zapoznaje uczących się z organizacją pracy w niemieckich szpitalach oraz uczy reagowania w typowych sytuacjach codziennych, takich jak telefonowanie w sprawach służbowych, wypełnianie dokumentacji medycznej, prowadzenie rozmów z pacjentami, członkami ich rodzin oraz personelem medycznym. Materiał dydaktyczny dzieli się na dwanaście bloków tematycznych.

Zakres tematyczny kursu

Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Blok 1 (2 godz.) obejmuje słownictwo związane z pierwszym dniem pracy. Nacisk położony został na przećwiczenie następujących sytuacji komunikacyjnych: przedstawianie się, pozdrowienia, literowanie imion i nazwisk, określania rozkładu dnia pracy i ustalanie zakresu obowiązków.
  • Blok 2 (4 godz.) umożliwia słuchaczom zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szpitala/przychodni, z nazwami oddziałów szpitalnych, rodzajami przeprowadzanych badań oraz reprezentowanymi w szpitalu zawodami.
  • Blok 3 i 4 (4 godz.) obejmuje typowe sytuacje dnia codziennego związane ze ścieleniem łóżek, dbaniem o higienę pacjentów, roznoszenie posiłków i karmienia chorych. Słuchacze ćwiczą także sposoby dobrego nawiązania kontaktu z pacjentami i sposoby ofiarowania im pomocy.
  • Blok 5 (4 godz.) nacisk położony jest na zagadnienia związane jest z wizytą lekarską i wynikającymi z tego zaleceniami i trybem postępowania i dalszego leczenia.
  • Blok 6 (4 godz.) obejmuje słownictwo związane z dokonywaniem pomiarów (ciśnienie, temperatura, puls) oraz wypełnianiem dokumentacji medycznej obejmującej m. in. wyniki tych pomiarów.
  • Blok 7 (4 godz.) główny nacisk kładzie się sposoby przeprowadzania rozmów podczas przyjmowania pacjentów na oddział. Słuchacze dowiadują się, jak pytać o dane osobowe oraz jak wypełniać odpowiednie formularze.
  • Blok 8 (6 godz.) wiodącą tematyką jest operowanie. Przećwiczone zostaje komunikowanie się podczas przygotowywania pacjenta do operacji i odbierania go z sali operacyjnej oraz wypełnianie pooperacyjnego formularza kontrolnego.
  • Blok 9 (4 godz.) Słuchacze zapoznają się z nazwami części ciała i dolegliwości. Typowymi sytuacjami komunikacyjnymi są udzielanie pacjentowi kompleksowej informacji oraz diagnozowanie jego samopoczucia.

Blok 10 (2 godz.) umożliwia słuchaczom praktyczne przećwiczenie rozmów telefonicznych, zarówno wewnątrz szpitala jak też z członkami rodziny chorego. Słownictwo obejmuje ponadto miedzy innymi ustalanie terminów i podawanie wyników badań.

Blok 11 (2 godz.) poszerza słownictwo związane z wizytowaniem i przekazywaniem pacjentów oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej (pielęgnacja chorych).

Blok 12 (4 godz.) koncentruje się na tematyce lekarstw, ich podawania i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Typowymi sytuacjami dnia codziennego w tym bloku tematycznym są: objaśnianie pacjentowi sposobu podawania lekarstw oraz telefonowanie do apteki.

Poziomy: wszystkie

Liczba godzin: 40 x 45 min.

Liczba słuchaczy w grupie: 5-12

Zajęcia: 1 x w tygodniu 180 min, dni powszednie po południu (16.00) lub inne warianty np. 1 x 180 min

Czas trwania: 10 tygodni; możliwość kontynuacji i wykupienia drugiego modułu z rabatem w wysokości 50 zł

Cena kursu zawiera wszystko, co niezbędne do preprowadenia kursu:

  • wszystkie materiały
  • świadectwo ukończenia kursu zawierające szczegółową informację w dwóch językach o zakresie danego kursu
  • prawo do korzystania z biblioteki i czytelni wraz z dostępem do internetu
  • pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem.

Rezerwuj miejsce na kursie!