Warning: A non-numeric value encountered in /home/amb/ftp/www.adler.edu.pl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5467
Gdańsk 58 308 47 77, Gdynia 58 661 45 55

Kursy niemieckiego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej

Kursy niemieckiego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej mają zwykle charakter wieloletni i stanowią jeden z etapów realizacji programu osiągnięcia przez słuchaczy kompetencji językowej na poziomie co najmniej egzaminu ZD, a docelowo Zertifikat C1 lub wyższym. Na kursach tych szczególny nacisk kładzie się na swobodę komunikowania, gramatykę oraz płynność mówienia i poprawność językową.

Szkoły Adler przygotowują też uczniów do egzaminu gimnazjalnego i matury, dając solidne podstawy i egzaminacyjną pewność siebie, niezbędne do zdania egzaminów.

Uczniom, którzy mają trudności w niemieckim w szkole polecamy klasyczną formę korepetycji językowych. Zapewniamy profesjonalny program nauczania, dodatkowy nadzór dydaktyczny nad jego realizacją, a także ciągłość nauki w przypadku choroby lub zmiany nauczyciela.

%

Procent zdawalności egzaminów w szkołach Adler

Niemiecki dla gimnazjalistów

Kursy dla tego poziomu wiekowego uwzględniają założenia programu kształcenia w szkołach Adler oraz wymogi programu nauczania w szkołach publicznych.

Przy odpowiednio wczesnym rozpoczęciu nauki niemieckiego oraz wystarczającym wkładzie własnego wysiłku, dziecko może w trzeciej klasie gimnazjum pomyślnie zdać egzamin ZD.

Kursy te obejmują 60 zajęć po 90 minut każde, odbywanych dwa razy w tygodniu. łącznie rok kursu to 120 godzin zajęć lekcyjnych, niezbędnych do przerobienia materiału jednego poziomu językowego.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny nie musi być stresującym doświadczeniem. W naszej szkole nie tylko poznasz techniki zdawania egzaminu, ale także powtórzysz cały materiał i uzupełnisz braki. Z nami poszerzysz słownictwo, poznasz gramatykę i nauczysz się rozwiązywać testy egzaminacyjne.

Korepetycje dla uczniów

Twoje dziecko musi nadrobić zaległości w szkole, potrzebuje usystematyzowania i powtórzenia materiału przed ważnym testem czy egzaminem końcowym? Skorzystaj z naszej specjalnej oferty indywidualnych zajęć wyrównawczych o charakterze korepetycji, które mogą odbywać się zarówno w tradycyjny bezpośredni sposób, jak również za pośrednictwem Skype’a.

Niemiecki dla uczniów liceum

Kursy dla młodzieży licealnej prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka.

Kursy te obejmują 60 zajęć po 90 minut każde, odbywanych dwa razy w tygodniu. Łącznie rok kursu to 120 godzin zajęć lekcyjnych, niezbędnych do przerobienia materiału jednego poziomu językowego.

Przygotowanie do matury z niemieckiego

Nasze szkoły oferują maturzystom 80-godzinny kurs (wrzesień-kwiecień), który pozwoli im solidnie przygotować się do nowej matury w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej.

Kurs przygotowuje zarówno do matury pisemnej jak i ustnej. Kursy prowadzone są między innymi przez egzaminatorów maturalnych i w oparciu o specjalnie przygotowany program, który obejmuje:

  • rozwijanie umiejętności słuchania i czytania poprzez liczne tematycznie dobrane ćwiczenia oraz testy egzaminacyjne
  • rozwijanie umiejętności pisania – różne formy wypowiedzi (krótka forma użytkowa, list formalny i nieformalny oraz dłuższa forma użytkowa: rozprawka, opis, recenzja oraz opowiadanie)
  • rozwijanie umiejętności wypowiedzi w oparciu o zestaw tematów maturalnych
  • poszerzanie słownictwa w oparciu o zestawy maturalne
  • zapoznanie słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania

Naszym słuchaczom zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne oraz zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

Rezerwuj miejsce!